[1]
T. Tiop and R. Talip, “Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua dalam Pengurusan Kurikulum dan Efikasi Kendiri Guru”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 5, no. 4, pp. 71 - 83, Apr. 2020.