[1]
J. Tangil and A. Amat, “Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 5, no. 2, pp. 77 - 86, Feb. 2020.