[1]
Z. Ahmad Saidi, H. Ahmad, and H. Jusoh, “Pelancongan Bandar Diraja: Satu Pola Kunjungan Pelancong Domestik di Kuala Kangsar”, MJSSH, vol. 5, no. 1, pp. 15 - 31, Jan. 2020.