[1]
M. S. Hanapi and W. K. A. Wan Mokthar, “Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 1, no. 3, pp. 132 - 142, Jun. 2016.