[1]
I. Ghazali, A. Mohd Khir, and Z. Ismail, “Faktor Personaliti dan Kepuasan Kerja dalam kalangan Anggota Pasukan Gerakan Am (PGA), Polis Diraja Malaysia di Selangor”, MJSSH, vol. 4, no. 3, pp. 114 - 127, Jun. 2019.