[1]
S. H. Abdul Rauf, H. Abd Wahab, and S. H. Abu Bakar Ah, “Konsep Jaringan dan Aplikasi Teori Jaringan Sosial ke dalam Jaringan Perkhidmatan Kebajikan Kanak-kanak”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 4, no. 3, pp. 147 - 163, Jun. 2019.