[1]
N. A. Mohamad Murad, N. Ahmad, and H. H. Hamsan, “Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 1, no. 3, pp. 14 - 30, Jun. 2016.