Abdul Aziz, A. R. and Ab Razak, N. H. (2021) “Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam kalangan Pelajar”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 12 - 26. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.909.