Horace, H. and Mosin, M. (2021) “Kaedah Humor dalam Pengajaran oleh Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 63 - 70. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.884.