Zahari, M. Z., Razali, M. R. and Mohd Ishar, M. I. (2021) “Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 277 - 281. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.866.