Md Isa, K. and Abu Bakar, K. (2021) “Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 258 - 266. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.857.