Mohd Rasidi, N. A., Ismail, N. F., Abu Bakar Yap, P. H. Y. and Mohd Ishar, M. I. (2021) “Cabaran Perkhidmatan Penghantaran Makanan Semasa Pandemik COVID-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), pp. 1 - 11. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i5.782.