Amat, M. and Ishak, S. (2020) “Kewangan, Jaringan Institusi dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 79 - 90. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.432.