Ismail, Z. and Lokman, N. H. (2020) “Kemurungan dan Keamatan Sokongan Sosial dengan Kepuasan Hidup dalam kalangan Pelajar Universiti di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 68 - 78. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.426.