Tingkas, E. and Ahmad, S. (2020) “Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), pp. 54 - 66. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.367.