Tangil, J. and Amat, A. (2020) “Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), pp. 77 - 86. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.365.