Hanapi, M. S. and Wan Mokthar, W. K. A. (2016) “Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(3), pp. 132 - 142. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.23.