Horace, Hafifi, and Musirin Mosin. 2021. “Kaedah Humor Dalam Pengajaran Oleh Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (7), 63 - 70. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.884.