Zahari, Muhammad Zakwan, Muhammad Rusyaidi Razali, and Mohamad Izzuan Mohd Ishar. 2021. “Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan Ke Rumah Melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (7), 277 -81. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.866.