Md Isa, Khairun, and Kamariah Abu Bakar. 2021. “Hubungan Antara Emosi Ibu Bapa Dengan Kanak-Kanak Dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-Kanak”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (7), 258 -66. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.857.