Mohammed Shohaimy, Nor Fatin Aqilah, and Faridah Mydin Kutty. 2021. “Hubungan Antara Tahap Konsep Kendiri Akademik Dan Tahap Penghargaan Kendiri Dalam Kalangan Pelajar-Atlet Di UKM Bangi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (7), 236 -45. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.848.