De Silva, Maureen, Emma Tingkas, Yew Lai, Zainuddin Baco, Diana Peters, and Dg. Junaidah Awang Jambol. 2021. “Masalah Sekuriti Makanan Sebelum Dan Semasa Pandemik Covid-19: Kajian Kes Di New Zealand”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (6), 1 - 17. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.832.