Bin Mat Wajar, Muhammad Salehan, and Rohana Hamzah. 2020. “Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual Dan Demografi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (11), 17 - 32. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.525.