Ismail, Zanariah, and Nur Hannan Lokman. 2020. “Kemurungan Dan Keamatan Sokongan Sosial Dengan Kepuasan Hidup Dalam Kalangan Pelajar Universiti Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (6), 68 - 78. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.426.