Talip, Roslee, and Tisebio Tiop. 2020. “Kesan Komitmen Organisasi Pendidikan Sebagai Moderator Ke Atas Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dengan Efikasi Kendiri Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (3), 30 - 46. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i3.373.