Tingkas, Emma, and Syahruddin Ahmad. 2020. “Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" Oleh Pengetua Wanita Dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (2), 54 - 66. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.367.