Tangil, Jacinta, and Asmiaty Amat. 2020. “Kearifan Tempatan Dalam Sistem Bombon Oleh Masyarakat Kadazandusun Di Kiulu, Tuaran, Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (2), 77 - 86. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.365.