Amat, Mahani, and Suraiya Ishak. 2020. “Amalan Inovasi Pembungkusan Produk Usahawan Mikro Di Selangor”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (1), 1 - 8. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.347.