Hanapi, Mohd Shukri, and Wan Khairul Aiman Wan Mokthar. 2016. “Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 1 (3), 132 -42. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.23.