Abdul Rauf, Siti Hajar, Haris Abd Wahab, and Siti Hajar Abu Bakar Ah. 2019. “Konsep Jaringan Dan Aplikasi Teori Jaringan Sosial Ke Dalam Jaringan Perkhidmatan Kebajikan Kanak-Kanak”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 4 (3), 147 -63. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v4i3.216.