Apak, Jaggil, and Muhamad Suhaimi Taat. 2018. “Hubungan Tingkah Laku Pemupukan Kreativiti Guru Dengan Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 3 (3), 64 - 79. https://doi.org/10.47405/mjssh.v3i3.101.