ABDUL AZIZ, A. R.; AB RAZAK, N. H. Satu Tinjauan Terhadap Pemikiran dan Idea Bunuh Diri dalam kalangan Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 12 - 26, 10 jul. 2021.