TAHAJUDDIN, S.; BUGLAYAN, A. H. Perubahan Sistem dan Amalan Perakaunan Sektor Awam Malaysia Sebelum Era Milenium (1957-1999): Satu Kajian Kes Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 180 - 198, 10 jul. 2021.