HORACE, H.; MOSIN, M. Kaedah Humor dalam Pengajaran oleh Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 63 - 70, 10 jul. 2021.