ZAHARI, M. Z.; RAZALI, M. R.; MOHD ISHAR, M. I. Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 277 - 281, 10 jul. 2021.