MD ISA, K.; ABU BAKAR, K. Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 258 - 266, 10 jul. 2021.