AHBAR@AKHBAR, N.; ISHAK, R.; YUNUS, J. Peranan Kepimpinan Distributif dalam kalangan Pemimpin Pertengahan dan kesannya ke atas Komitmen Organisasi dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 7, p. 428 - 437, 25 jul. 2021.