MUHAMMAD, M.; TALIP, R.; TAAT, M. S. Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kepuasan Pelajar Kolej Swasta di Negeri Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 6, p. 196 - 200, 10 jun. 2021.