DE SILVA, M.; TINGKAS, E.; LAI, Y.; BACO, Z.; PETERS, D.; AWANG JAMBOL, D. J. Masalah Sekuriti Makanan Sebelum dan Semasa Pandemik Covid-19: Kajian kes di New Zealand. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 6, p. 1 - 17, 10 jun. 2021.