WAN AB RAHAMAN, W. M. A. F.; YAACOB, S. E.; HARON, M. S.; ISHAK, S. Pengurusan Risiko Menurut Perspektif Syarak: Satu Kajian Tinjauan Di Institusi Wakaf Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Terpilih. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 6, p. 100 - 113, 10 jun. 2021.