ABDUL AZIZ, A. R.; SAWAI, R. P.; AMAT, M. I.; CHE MUSA, N.; PERDANI SAWAI, J. Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 5, p. 12 - 21, 10 maio 2021.