MOHD RASIDI, N. A.; ISMAIL, N. F.; ABU BAKAR YAP, P. H. Y.; MOHD ISHAR, M. I. Cabaran Perkhidmatan Penghantaran Makanan Semasa Pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 5, p. 1 - 11, 10 maio 2021.