MAT LUI, M. Z.; AHMAD, A. Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 2, p. 211 - 221, 7 fev. 2021.