AWANGKU AMIN, D. R.; MOHD HAMZAH, M. I. Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 2, p. 135 - 151, 7 fev. 2021.