MOHD YUSOFF, A. N.; MOHD AYUP, M. T.; MAJID, A. Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 6, p. 119 - 127, 14 jun. 2020.