ISMAIL, Z.; LOKMAN, N. H. Kemurungan dan Keamatan Sokongan Sosial dengan Kepuasan Hidup dalam kalangan Pelajar Universiti di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 6, p. 68 - 78, 14 jun. 2020.