MICHAEL, S.; AMBOTANG, A. S. Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 6, p. 25 - 32, 14 jun. 2020.