TINGKAS, E.; AHMAD, S. Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 2, p. 54 - 66, 18 fev. 2020.