AHMAD SAIDI, Z.; AHMAD, H.; JUSOH, H. Pelancongan Bandar Diraja: Satu Pola Kunjungan Pelancong Domestik di Kuala Kangsar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 1, p. 15 - 31, 30 jan. 2020.