HANAPI, M. S.; WAN MOKTHAR, W. K. A. Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 1, n. 3, p. 132 - 142, 22 jun. 2016.